Od lewej stoją : Adam Bondaruk, Leszek Błach, ś.p.Darek Mikołajczyk, JA, Jan Rajchel, Krzysztof Sikora, Jan Fijołek, Jan Drąg, Eugeniusz Gardas, Janusz Olczak, Adam Jancewicz, Lubomir Mikołajczyk, Roman Krywanis, Krzysztof Wykowski, ś.p.Jacek Trzciński, Aleksander Augustynowicz, Stanisław Bloch, Darek Bednarek.