Tuż przed promocją w grudniu 1991 roku, a teraz obydwaj szczęśliwi emeryci.

Podstawą jest wiedzieć kiedy skończyć.